17 Đường số 7, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3.
Hotline: 08 699 688 03